Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diện tích mía trồng mới tăng trở lại
08 | 06 | 2009
Cây mía trong tỉnh Tây Ninh đang phục hồi khả quan, sau khi nhiều chính sách mới được chính quyền địa phương và các nhà máy đường áp dụng.

So với vụ mía trước, vụ này (2009-2010) diện tích trồng mía tơ tăng đáng kể. Tổng diện tích mía trồng mới của ba nhà máy đường trong tỉnh đầu tư, chỉ tính riêng vụ đông xuân đã lên đến gần 8.000 ha, tăng gấp ba lần so với năm trước. Riêng Nhà máy đường Bourbon Tây Ninh, số diện tích mía tơ đăng ký trồng đạt hơn 5.200 ha.

Các nhà máy đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho nông dân như tăng vốn đầu tư, bảo hiểm trữ đường, thưởng năng suất cao... UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã có quyết định hỗ trợ tạm thời cho cây mía trồng mới có ký hợp đồng đầu tư, hoặc hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các nhà máy trên địa bàn, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/ha, thời gian thực hiện từ năm 2009 đến năm 2011.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường