Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Một số chính sách đầu tư để phát triển vùng nguyên liệu mía ở Quảng Ngãi
24 | 08 | 2007
Để khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu mía phục vụ cho hai nhà máy chế biến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (với diện tích mía trồng tập trung ổn định đến năm 2010 là trên 9.000 ha^; sản lượng mía phục vụ công nghiệp chế biến từ 550.000 tấn đến 570.000 tấn/năm), Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi vừa có một số chính sách đầu tư cho người trồng mía và các đơn vị, tổ chức trồng mía trong tỉnh, nhằm được hỗ trợ nhiều mặt cho phát triển vùng mía niên vụ 2006 đến 2007.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi cho người trồng mía ứng trước hom giống cây mía để trồng mới (với mức ứng trước 4 triệu đồng/ha), bao gồm diện tích mía trồng mới và diện tích mía phá gốc trồng lại đồng thời được đầu tư vật tư, phân bón, chi phí cày, bừa đất để trồng mía, chăm sóc mía gốc mà không phải trả lãi tiền vay; nông dân chỉ trả nợ tiền gốc. Công ty còn khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng mía như: với diện tích đất lúa một vụ được chuyển sang trồng mía thì được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha ngay từ vụ đầu tiên; trong trường hợp người trồng mía gặp khó khăn về tài chính, hoặc có nhu cầu tiền để chi tiêu Tết Nguyên đán, khi họ chưa bán được mía thì hai nhà máy đường Quảng Phú và Phổ Phong sẽ xem xét giải quyết cho ứng trước 2 triệu đồng/ha và sẽ thu lại sau khi nông dân bán được mía...

Hai nhà máy đường Phổ Phong (huyện Đức Phổ) và Quảng Phú (thành phố Quảng Ngãi) có công suất thiết kế ép 4.000 tấn mía/ngày, tương đương với nhu cầu 600.000 tấn mía/vụ. Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã có nhiều biện pháp, chính sách đầu tư để khuyến khích người trồng mía trong tỉnh (mỗi năm đầu tư từ 10 đến 15 tỷ đồng), nhưng các vụ mía gần đây, diện tích, sản lượng mía của nông dân luôn đạt thấp, như vậy chỉ đáp ứng từ 55 đến 60% công suất thiết kế của hai nhà máy trên.

Riêng vụ ép 2006 đến 2007, hai nhà máy đường trên địa bàn tỉnh sẽ thu mua toàn bộ sản lượng mía cây của nông dân khoảng từ 350.000 đến 370.000 tấn mía. Dự kiến vụ sản xuất mía từ 2007 đến 2008 số diện tích mía trong tỉnh sẽ tăng thêm khoảng 500 ha, như vậy sẽ đưa tổng diện tích mía trong tỉnh lên trên 8.000 ha./.Nguồn tin: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường