Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quảng Ngãi: nhà máy đường Phổ Phong đầu tư gần 9 tỷ đồng phát triển vùng nguyên liệu mía
17 | 07 | 2007
Từ đầu năm 2006 đến nay, Nhà máy Đường Phổ Phong (Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi) đã đầu tư gần 9 tỷ đồng phát triển vùng nguyên liệu mía thuộc các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức và các xã phía Tây Nam Nghĩa Hành

Từ đầu năm 2006 đến nay, Nhà máy Đường Phổ Phong (Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi) đã đầu tư gần 9 tỷ đồng phát triển vùng nguyên liệu mía thuộc các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức và các xã phía Tây Nam Nghĩa Hành. Đây là vụ mía nhà máy tập trung nguồn vốn đầu tư lớn nhất cho nông dân phát triển mở rộng diện tích mía, đáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến cho nhà máy trong vụ sản xuất 2006- 2007. Để mở rộng diện tích mía tập trung lớn, nhà máy trực tiếp làm việc với lãnh đạo UBND các huyện trong vùng, đồng thời gặp gỡ nông dân thông báo những khoản hỗ trợ cụ thể cho nông dân biết về số tiền hỗ trợ cho mỗi ha mía trồng mới, mía lưu gốc vụ 2. Trong đó, nhà máy cấp không các loại mía giống cao sản, hỗ trợ công làm đất 1,2 triệu đồng/ha, hỗ trợ 100% phân bả bùn và 50% cước vận chuyển, hướng dẫn các giải pháp về kỹ thuật canh tác đối với cây mía để nông dân hưởng ứng phát triển vùng nguyên liệu mía; nhà máy thu mua toàn bộ nguyên liệu mía của nông dân với giá phù hợp với thị trường từng thời điểm ổn định 400.000 đồng/tấn.

http://www.vnanet.vnBáo cáo phân tích thị trường