Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia Lai: Năng suất hồ tiêu tăng cao
22 | 06 | 2009
Vụ thu hoạch năm 2009, nhờ thời tiết thuận lợi và nông dân dành suất đầu tư nhiều hơn vào vườn tiêu nên năng suất hồ tiêu ở tỉnh Gia Lai được cải thiện rõ rệt. Huyện Chư Sê, vùng trọng điểm hồ tiêu của tỉnh (khoảng 3.000ha đang thời kỳ kinh doanh) bình quân đạt 5-7 tấn/ha (tăng khoảng 25% so với vụ 2008), có vườn tiêu cho 10 tấn/ha.

Đặc biệt, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Sê có trên 100 hộ trồng tiêu với quy mô lớn, đạt sản lượng trên 30 tấn hồ tiêu khô/vụ, thậm chí có hộ còn trữ trong nhà khoảng 100 tấn tiêu khô. Mặc dù giá hồ tiêu hiện chỉ đạt 37.000 - 38.000 đồng/kg, nhưng do năng suất cao nên người trồng hồ tiêu vẫn có lãi khoảng 50% (năm 2008 lãi 60% - 70%).

Được biết, cả nước đã kết thúc vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2009, tổng sản lượng đạt khoảng 95.000 tấn, tăng 4.000 tấn so với năm 2008.

 Nguồn: www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường