Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dăk Lăk: Doanh nghiệp không mua được cà phê để xuất khẩu
03 | 07 | 2009
Hiện tại, giá cà phê Robusta xuất khẩu trên thế giới đang đứng ở mức 1.323 USD/tấn. Với mức giá này, để có lãi các doanh nghiệp xuất khẩu phải mua vào với giá dưới 21,5 triệu đồng/tấn.

Tuy nhiên do cần hàng xuất khẩu theo hợp đồng đã ký kết, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Dăk Lăk đã nâng giá lên 23,5 triệu đồng/tấn hoặc cao hơn.

Dù đã đẩy giá lên nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không thu mua được cà phê theo hợp đồng đã ký. Nguyên nhân là do giá hạ, một lượng lớn cà phê đã bị thu gom để đầu cơ hoặc người dân chờ giá lên. Trước tình cảnh này, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê ở Dăk Lăk đang chịu lỗ nặng.Nguồn: www.phapluattp.vn
Báo cáo phân tích thị trường