Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Giang: Khảo nghiệm thành công giống lạc L18
16 | 07 | 2009
Trong vụ xuân vừa qua, bằng nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp của huyện, trạm khuyến nông Vị Xuyên- Hà Giang đã nhập 1 tấn lạc giống cao sản L18 để trồng khảo nghiệm tại các xã Đạo Đức, Trung Thành, Việt Lâm và thị trấn Vị Xuyên với diện tích trên 8 ha.

Giống lạc L18 do viện Khoa Học Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo, thời gian sinh trưởng trong vụ xuân từ 120- 130 ngày, vụ hè thu từ 100- 110 ngày. Chiều cao thân chính từ 40- 45 cm, thân đứng , lá xanh đậm, quả to vỏ mỏng, vỏ lụa mầu hồng, trọng lượng của 100 hạt đạt từ 64- 70 g, tỷ lệ hạt chắc đạt từ 70- 75 %. Năng suất trung bình đạt 55- 60 tạ/ha, nếu thâm canh cao có thể đạt từ 65- 72 tạ/ha. Khả năng chống đổ của lạc tốt, mức độ kháng các bệnh chủ yếu ( như đốm lá, gỉ sắt, héo xanh, héo vàng…) khá tốt. Lạc thích ứng rộng, chịu được môi trường thâm canh cao.

Để triển khai mô hình đạt hiệu quả, trạm khuyến nông Vị Xuyên ( Hà Giang) đã tham khảo các tài liệu của Trung Tâm nghiên cứu đậu đỗ thuộc viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam và các tỉnh đã triển khai khảo nghiệm trước để xây dựng qui trình cho phù hợp với điều kiện canh tác của huyện. Các hộ tham gia mô hình đều được tập huấn kỹ thuật dưới sự hướng dẫn thực hành của cán bộ kỹ thuật để theo dõi quá trình sinh trưởng nhằm đưa ra những kết quả đánh giá khi kết thúc mô hình.

Sau khi mô hình kết thúc, qua kiểm tra đánh giá, so sánh với một số giống lạc đang gieo trồng đại trà tại địa phương thì thấy lạc L18 có sức nẩy mầm, khả năng sinh trưởng cũng như khả năng chống chịu với một số loại sâu bệnh chủ yếu đều cao hơn các giống lạc khác của địa phương. Đặc biệt khả năng chịu rét của giống lạc L18 khá tốt hơn hẳn các giống lạc đại trà đang gieo trồng.

Qua khảo nghiệm thành công giống lạc L18 đã mở ra cho huyện Vị Xuyên nói riêng và Hà Giang nói chung một hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong những năm tới; Góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Đây cũng là một hướng đi nhằm xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc Hà Giang.

(Nguồn: khuyennongvn.gov.vn)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ