Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Giang khảo nghiệm thành công giống ngô lai SSC 557
13 | 08 | 2009
Trong vụ xuân 2009, Trung tâm Giống cây trồng và gia súc Phó Bảng – Hà Giang phối hợp với công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam đã triển khai khảo nghiệm thành công giống ngô lai SSC 557 tại xã Quyết Tiến huyện Quản Bạ - Hà Giang. Theo nhận xét của các hộ tham gia trồng khảo nghiệm mô hình thì giống ngô lai SSC 557 dễ trồng và dễ chăm sóc hơn so với các giống ngô lai khác.

Khi đến thăm quan và nghiệm thu mô hình, chúng tôi được chị Lù thị Phấn là một trong số những hộ tham gia trồng khảo nghiệm mô hình tâm sự: Chúng tôi đã trồng ngô qua nhiều năm nhưng chưa thấy có giống ngô nào có tới 13- 14 hàng hạt/bắp và mỗi hàng có tới 38- 40 hạt như giống ngô lai SSC 557. Cũng qua kết quả triển khai mô hình cho thấy giống ngô lai SSC 557 có chiều cao trung bình từ 1,8- 1,9 m, kích thước gốc lớn, bộ rễ phát triển mạnh, khả năng chịu hạn, chống đổ tốt cũng như khả năng kháng sâu bệnh và chịu thâm canh cao. Thời gian sinh trưởng trong vụ xuân từ 115 – 125 ngày, độ cao đóng bắp từ 80 - 95 cm Năng suất thực thu của giống ngô lai SSC 557 đạt từ 72- 76 tạ/ha, cao hơn các giống ngô đang trồng tại địa phương từ 12- 13 tạ/ha.

Theo hạch toán của các nhà chuyên môn thì giá trị kinh tế (sau khi trừ mọi khoản các chi phí đầu tư) trên một sào ngô lai SSC 557 là 825.000 đồng (cao hơn ngô địa phương 195.000 đồng/sào). Ngoài những ưu điểm trên, giống ngô lai SSC 557 có tỷ lệ đóng bắp cao, các bắp đều kín hạt và hạt mầu sáng đậm. Hơn nữa do giống ngô lai SSC 557 có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt nên bộ lá vẫn giữ được mầu xanh đến thời kỳ thu hoạch. Vì vậy ngoài vai trò cung cấp lương thực, ngô SSC 557 còn là nguồn thức ăn xanh phong phú cho chăn nuôi gia súc ở các huyện vùng cao.

Xuất phát từ những ưu điểm trên, huyện Quản Bạ và các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đã có đề xuất với đơn vị sản xuất giống như trợ giúp về giống và kỹ thuật để sớm triển khai và mở rộng mô hình ngô lai SSC 557 ra diện rộng tại các địa phương khác trên địa bàn Hà Giang.

Phạm Văn Phú - Chi cục BVTV Hà Giang

(Theo khuyennongvn.gov.vn)Báo cáo phân tích thị trường