Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nghịch lý trong việc trợ giá lúa giống tại Thừa Thiên - Huế
18 | 08 | 2009
Vấn đề then chốt trong sản xuất nông nghiệp hiện nay tại Thừa Thiên - Huế là tỉnh đã đưa hơn 92,5% giống lúa xác nhận (giống cấp I) vào gieo cấy trên toàn bộ diện tích. Các dịch vụ trong nông nghiệp như bảo vệ thực vật, phòng ngừa dịch bệnh, thuỷ lợi được hỗ trợ tích cực. Trong cả 2 vụ đông xuân và hè thu, tỉnh đã chi 6,2 tỉ đồng để trợ giá cho khoảng 2.300 tấn giống lúa. Trong đó, vụ đông xuân 1.560 tấn được trợ giá với mức 3.000 đồng/kg; còn lại là vụ hè thu với mức trợ giá 2.000 đồng/kg thóc giống. Số thóc giống này đều được mua bán qua Công ty Giống cây trồng vật nuôi tỉnh.

Riêng vụ đông xuân 2008 - 2009 vừa kết thúc, toàn tỉnh gieo cấy 26.951 ha, tăng 4,5% diện tích; sản lượng lúa đạt 148.700 tấn, năng suất lúa đạt 55,2 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Nếu tính cả 2 vụ sản xuất cả tỉnh cần khoảng 6.000 tấn thóc giống, trong khi số thóc giống được cung ứng qua Công ty Giống cây trồng vật nuôi tỉnh chỉ đáp ứng được khoảng 42,5%; số còn lại do hộ nông dân và hợp tác xã tự sản xuất và cung ứng. Vấn đề ở đây là, các địa phương thiếu nguồn thóc giống (mua qua Công ty giống) thì được hỗ trợ về giá; còn lại các hợp tác xã và hộ nông dân tự sản xuất và đảm nhận được nguồn giống thì không được hỗ trợ về giá, vô hình chung đã tạo ra sự hỗ trợ không công bằng và nhất là không khuyến khích đối với người sản xuất lúa giống cho các vụ sau.

Thừa Thiên - Huế cần nghiên cứu lại phương thức thực hiện chính sách trợ giá giống lúa sao cho phù hợp hơn./.Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường