Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đạm Phú Mỹ giúp tiết kiệm 1,3 tỷ USD nhập khẩu phân bón
16 | 09 | 2009
Sau năm năm chính thức hoạt động, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã vận hành an toàn với công suất tối đa và sản xuất hơn 3,5 triệu tấn phân đạm chất lượng cao, đáp ứng 40% nhu cầu phân đạm trong nước, góp phần quan trọng trong việc bình ổn thị trường phân bón và giúp tiết kiệm khoảng 1,3 tỷ USD ngoại tệ nhập khẩu phân bón.

Ngày 15-9, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và các bên liên quan tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ, công trình hóa dầu đầu tiên của Việt Nam, sau năm năm hoạt động nhằm chuẩn bị cho công tác đầu tư, quản lý và vận hành các dự án tiếp theo trong ngành Dầu khí, trước mắt là Nhà máy Đạm Cà Mau.

Đây là cuộc gặp mặt trao đổi và đánh giá kinh nghiệm mở rộng với sự tham gia rộng rãi của các nhà thầu, các cơ quan quản lý, các ban ngành hữu quan. Dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí quản lý và điều hành.

Các chuyên gia nước ngoài cũng đánh giá cao tinh thần hợp tác và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên trong quá trình triển khai và coi đây là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công của dự án.

Năm năm qua, Nhà máy Đạm Phú Mỹ cũng đem lại nguồn thu và lợi nhuận cho Nhà nước và các cổ đông với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt từ 30% đến 40%. Tổng doanh thu của Tổng Công ty trong 5 năm qua đạt 22.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng và đóng góp vào ngân sách gần 800 tỷ đồng.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường