Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đề nghị xuất khẩu thử nghiệm phân ure
11 | 12 | 2009
Lượng phân urê sản xuất trong nước cùng với lượng nhập khẩu trong 11 tháng qua đã vượt nhu cầu, việc xuất khẩu ure được xem như một bước tập dượt cho tương lai khi dư thừa phân ure trong nước

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cho phép xuất khẩu thử nghiệm 30.000 tấn phân ure sản xuất trong nước từ Nhà máy phân đạm Phú Mỹ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí, một doanh nghiệp thành viên của tập đoàn.

Hai lý do khiến đạm Phú Mỹ xin xuất khẩu là lượng phân urê sản xuất trong nước cùng với phân nhập khẩu trong 11 tháng qua đã vượt nhu cầu và việc xuất khẩu ure của nhà máy như một bước tập dượt cho tương lai, khi Việt Nam dư thừa phân ure.Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Báo cáo phân tích thị trường