Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mua ngay thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia
26 | 11 | 2009
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8302/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng số kinh phí dự toán đã được phê duyệt mua ngay thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia.

Thủ tướng lưu ý, trường hợp đã sử dụng hết kinh phí được duyệt mà lượng hàng vẫn chưa đủ so với kế hoạch thì giao Bộ Tài chính phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ phương án quyết định.


Theo chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đặt ra là tổng mức dự trữ quốc gia đến năm 2010 sẽ tăng gấp hai lần tổng mức dự trữ quốc gia năm 2005 và đến năm 2020 tăng gấp hai lần tổng mức dự trữ quốc gia năm 2010. Trong đó, riêng đối với các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng, chiến lược dự trữ quốc gia định hướng từng bước chuyển sang cơ chế dự trữ thường xuyên các mặt hàng này.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ