Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đưa vào dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật
01 | 12 | 2009
Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ NN&PTNT sử dụng số kinh phí dự toán đã được phê duyệt để nhập mua ngay thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia.

Đây là biện pháp dần chuyển sang cơ chế dự trữ thường xuyên mặt hàng này trong chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong trường hợp đã sử dụng hết kinh phí dự toán được duyệt mà lượng hàng vẫn chưa đủ so với kế hoạch thì giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ phương án quyết định.

Theo Bộ NN&PTNT, nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 11 tháng đầu năm nay đạt 407 triệu USD, giảm 7,98% so với cùng kỳ năm 2008.Theo www.tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường