Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2012, phân bón trong nước cung cấp đủ nhu cầu
25 | 09 | 2011
Tổng Công ty Khí Việt Nam – PV Gas và Ban Quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau vừa thực hiện cấp khí thành công cho Nhà máy đạm Cà Mau.

Dự kiến vào cuối tháng 11-2011, Nhà máy đạm Cà Mau sẽ cho ra sản phẩm urê đầu tiên và khi Nhà máy đạm Cà Mau đi vào hoạt động ổn định, lưu lượng khí tiêu thụ hàng năm sẽ ở vào khoảng 500 triệu m3 khí, tương đương với 800.000 tấn urê được sản xuất ra mỗi năm. Đến năm 2012, Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động được nguồn phân bón, không phải phụ thuộc vào nhập khẩu như hiện nay, tiết kiệm cho nhà nước 154 triệu USD/năm.

 

Nhu cầu phân bón của cả nước hiện nay ở vào khoảng 1,5 - 1,6 triệu tấn/năm. Trong đó, 2 nhà máy trong nước đã đáp ứng được 50% nhu cầu thị trường (Nhà máy đạm Phú Mỹ đã sản xuất 100% công suất với 750.000 tấn/năm, Nhà máy đạm Hà Bắc 200 tấn/năm), số còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu.

Theo SGGPBáo cáo phân tích thị trường