Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
EC sẽ trợ giúp ngành sữa khu vực này thêm 280 triệu Euro
23 | 10 | 2009

Ủy Ban Châu Âu (EC) quyết định sẽ trợ giúp ngành sữa khu vực này thêm 280 triệu Euro nhằm nới lỏng sức ép đang đè nặng lên nông dân nuôi bò sữa toàn khu vực – đây là thông báo mới nhất của của Ủy Ban Châu Âu về vấn đề nông nghiệp trong cuộc họp các Bộ Trưởng nông nghiệp 27 quốc gia thuộc khu vực này ngày 19/10 vừa qua.AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường