Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Không tăng giá sữa Mead Johnson
09 | 12 | 2009
Như vậy, giá bán các sản phẩm sữa của Mead Johnson đã không tăng trong hơn một năm qua kể từ tháng 7-2008 đến hết năm 2009

Mặc dù giá nguyên liệu sữa gần đây tăng mạnh và tỉ giá USD lên cao từ 16.800 VNĐ/USD đầu năm đến nay trên 18.500 VNĐ/USD, trả lời các câu hỏi về việc giá sữa Enfa A+ của Mead Johnson trong thời gian tới, Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến, nhà phân phối chính thức sữa Mead Johnson ở Việt Nam, khẳng định không tăng giá bán trong cả năm 2009 đối với các sản phẩm sữa Enfa A+, bao gồm EnfaMama A+, Enfalac A+, Enfapro A+, Enfagrow A+ và  Enfakid A+.

Như vậy, giá bán các sản phẩm sữa của Mead Johnson đã không tăng trong hơn một năm qua kể từ tháng 7-2008 đến hết năm 2009.Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường