Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nguyên liệu mía thiếu trầm trọng
09 | 03 | 2010
Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang, tình trạng thiếu mía nguyên liệu ở Ðồng bằng sông Cửu Long năm nay trầm trọng hơn do giá đường trong nước đang ở mức cao, nên giá mía nguyên liệu tăng lên hằng ngày.

Tình trạng này kéo dài nhiều năm, nhưng các nhà hoạch định ngành mía đường vẫn chưa có giải pháp khả thi. Hiện nay, giá mía bán tại ruộng của nông dân phổ biến từ 1.200 đồng/kg đến 1.450 đồng/kg, đây là mức giá bán cao nhất từ trước tới nay. Tuy giá mía tăng cao, nhưng các nhà máy đường vẫn thiếu nguyên liệu sản xuất và hoạt động cầm chừng. Nhà máy đường Phụng Hiệp có công suất 2.500 tấn/ngày nhưng sản lượng nguyên liệu mới đạt từ 1.800 đến 2.000 tấn/ngày, Nhà máy Đường Vị Thanh công suất 3.500 tấn/ngày nhưng do thiếu nguyên liệu chỉ sản xuất 2.000 tấn/ngày.Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường