Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá nhiều mặt hàng bắt đầu giảm
25 | 03 | 2010
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê ngày 24-3, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả nước trong tháng 3-2010 tăng 0,75% so với tháng 2 - dấu hiệu cho thấy giá nhiều mặt hàng bắt đầu giảm.

Ăn uống ngoài gia đình, thực phẩm và giao thông vẫn dẫn đầu nhóm hàng tăng giá mạnh, nhưng tốc độ tăng đã giảm so với tháng trước. Mức độ tăng giá giảm hẳn với cả nhóm hàng thuốc lá và đồ uống (0,16% so với tháng 2 là 2,27%). Đặc biệt, hai nhóm hàng có chỉ số CPI giảm là lương thực (-0,9%) và bưu chính viễn thông (-0,2%).

Giá vàng và USD trong tháng 3 tăng nhẹ ở hai mức lần lượt là 1,21% và 1,28%.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường