Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nông dân tiếp tục được miễn, giảm thuế đất nông nghiệp
19 | 03 | 2010
Theo tin từ Bộ Tài chính, chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được áp dụng từ năm 2003 sẽ kết thúc trong năm nay.

Hiện Bộ này đang gấp rút hoàn thành văn bản thuế mới, dự kiến sẽ tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 để hỗ trợ nông dân trong sản xuất. Người được hưởng chính sách thuế này là những hộ gia đình, cá nhân được giao khoán đất nông nghiệp ổn định để sản xuất nông nghiệp. Trung bình mỗi năm, Nhà nước sẽ miễn, giảm khoảng 1.800 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân.Theo Hà Nội Mới
Báo cáo phân tích thị trường