Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020
25 | 03 | 2010
Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được áp dụng từ năm 2003 và năm nay là năm kết thúc chính sách này. Mỗi năm, tiền miễn giảm đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp khoảng 1.800 tỷ đồng.

Ðể tiếp tục miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 10 năm nữa (đến năm 2020) nhằm ổn định sản xuất nông nghiệp cho nông dân, Bộ Tài chính vừa xây dựng chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, người được hưởng chính sách thuế này vẫn là những hộ gia đình, cá nhân được giao khoán đất ổn định để sản xuất nông nghiệp.Theo Hànộimới Online
Báo cáo phân tích thị trường