Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
TP.HCM: Giá lúa thu thuế đất nông nghiệp là 2.000 đồng/kg
02 | 04 | 2009
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng vừa có quyết định về quy đổi giá lúa để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2009.

Theo đó, giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền năm 2009 là 2.000 đồng/kg và giá lúa thu thuế nhà đất năm 2009 là 2.000 đồng/kg.

Quyết định này căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Pháp lệnh Thuế nhà đất. Theo luật này, thuế sử dụng đất nông nghiệp tính bằng lúa nhưng thu bằng tiền. Giá lúa do UBND cấp tỉnh quyết định được thấp hơn không quá 10% so với giá thị trường. Trường hợp đặc biệt, thuế có thể thu bằng lúa do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định...Nguồn: Pháp Luật TPHCM Online
Báo cáo phân tích thị trường