Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cảnh báo đối với doanh nghiệp Nhập khẩu Đường Thái Lan
06 | 08 | 2010
Gần đây doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu đường với dối tác Thái Lan, trong quá trình thực hiện hợp đồng Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan đã phát hiện bộ hồ sơ giả.

Thái Lan là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu đường trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung và trong các nước ASEAN nói riêng. Trong nhiều năm trước đây, một số công ty của Việt Nam đã nhập khẩu đường từ các doanh nghiệp của Thái Lan.

Thái Lan có chính sách quản lý xuất khẩu đường rất cụ thể và công khai. Hàng năm, khoảng tháng 10, tháng 11 là Bộ Thương mại Thái Lan công bố kế hoạch và số lượng đường xuất khẩu cho cả năm sau. Giấy phép (quota) xuất khẩu đường được cấp cho các nhà máy sản xuất và một số doanh nghiệp xuất khẩu đường của Thái Lan…

Cụ thể, Thái Lan đã đưa ra các chính sách và thông tin về mặt hàng đường năm 2010 như sau: Sản lượng đường sản xuất năm 2009-2010: 6,92 triệu tấn.

Thái Lan quản lý việc tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đường thông qua hạn ngạch A, B, C.

Hạn ngạch A: là số lượng đường được quy định dành cho tiêu thụ trong nước.

Hạn ngạch B: là hạn ngạch dành cho xuất khẩu ấn định là 0,8 triệu tấn hàng năm được phân bổ cho công ty Thai Cane cooperation (công ty liên doanh giữa nhà nước và tư nhân 50/50) để xuất khẩu.

Hạn ngạch B - 0,8 triệu tấn của năm 2010 này đã được xuất khẩu hết.

Hạn ngạch C:
là hạn ngạch dành cho các nhà sản xuất mía đường xuất khẩu trực tiếp. Năm 2010, số lượng đường dành cho các nhà máy này là 3,92 triệu tấn.

Theo Giám đốc văn phòng mía đường Thái Lan, do nhu cầu đường năm 2010 ở mức cao nên khối lượng còn lại trong hạn ngạch có thể xuất khẩu là không nhiều.Văn phòng mía đường có bố trí các cán bộ làm việc tại cảng, những điểm xuất khẩu đường để thống kê và kiểm tra việc xuất khẩu đường phù hợp với hạn ngạch được giao.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, gần đây một số Công ty của Việt Nam có hạn ngạch nhập khẩu đường đã liên hệ trực tiếp với một số doanh nghiệp nước ngoài tại Thái Lan, ký hợp đồng nhập khẩu đường.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng Thương vụ đã phát hiện bộ hồ sơ giả và đã kịp thời phối hợp điều tra với các cơ quan hữu quan của phía Thái Lan và đã có công văn trả lời cảnh báo doanh nghiệp kịp thời ngăn chặn tổn thất đáng tiếc xảy ra.

Thương vụ tại Thái Lan xin cảnh báo tới các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu nhập khẩu đường tại Thái Lan:

Không giao dịch mua đường với doanh nghiệp không có giấy phép xuất khẩu đường tại Thái Lan.

Cần cảnh giác trong việc giao dịch tìm đối tác xuất khẩu đường qua mạng; Doanh nghiệp nào có nhu cầu nhập khẩu đường từ Thái Lan, nên trao đổi, phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan để hỗ trợ tìm nhà xuất khẩu và cập nhật chính sách về xuất khẩu đường của Thái LanTheo Thương Vụ Việt Nam tại Thái Lan
Báo cáo phân tích thị trường