Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sáu tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ đạt 139 triệu USD
20 | 08 | 2010
AGROINFO - Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu hạt điều chủ yếu của Việt Nam. Sáu tháng đầu năm 2010, xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 139 triệu USD, chiếm 32,7% tổng kim ngạch.
Thị trường nhập khẩu hạt điều thứ 2 là Hà Lan với kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm là 66 triệu USD, chiếm 15,5%.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu 80.206 tấn hạt điều, đạt kim ngạch 425,4 triệu USD, tăng 6,4% về lượng và tăng 26,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2009.

Trích bản tin Thị trường Nông sản & Hội nhập Số 3 ngày 11/8/2010
Download bản tin tại đây


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường