Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hợp tác trồng 2.000ha điều tại Campuchia
08 | 04 | 2010
“Khoảng 2.000ha đất tại tỉnh Kompom Thom và Kompom Cham (Campuchia) được giới thiệu cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam thuê trồng cây điều làm mẫu để quảng bá, phát triển giống, kỹ thuật trồng”.

Đó là nội dung hợp tác trong lĩnh vực trồng và chế biến hạt điều vừa được ký kết giữa UBND tỉnh Đồng Nai (Việt Nam) và chính quyền tỉnh Kompom Thom và Kompom Cham (Campuchia).

2 tỉnh này cũng sẽ hỗ trợ DN Việt Nam hợp tác với DN tại chỗ thành lập trạm thu mua điều. Tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ chuyển giao chồi giống cây điều năng suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên trong vùng…

 Theo SGGP
Báo cáo phân tích thị trường