Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trồng điều tại Campuchia
07 | 04 | 2010
UBND tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo các sở, ngành trên địa bàn triển khai dự án trồng điều tại hai tỉnh Kampong Cham và Kampong Thom (Campuchia)
Giai đoạn đầu sẽ triển khai trồng 2.000 ha điều tại hai tỉnh trên để làm thí điểm. Đây là chương trình hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và hai tỉnh Kampong Cham, Kampong Thom. Theo đó, tỉnh Đồng Nai chuyển giao chồi giống cây điều năng suất cao, kỹ thuật, bảo quản, sơ chế, thành lập trạm thu mua và xây dựng nhà máy chế biến tại Campuchia.

Theo NLĐ
Báo cáo phân tích thị trường