Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xây dựng nhà máy cà-phê hòa tan lớn nhất châu Á
06 | 09 | 2010
Công ty TNHH Cà-phê Ngon của Ấn Ðộ vừa khởi công xây dựng Nhà máy chế biến cà-phê hòa tan lớn nhất châu Á tại Cụm công nghiệp Cư Kuin, huyện Cư Kuin, tỉnh Ðác Lắc.
Ðây là dự án đầu tư đầu tiên có 100% vốn nước ngoài được triển khai xây dựng tại Ðác Lắc. Nhà máy có diện tích 24 ha với dây chuyền, thiết bị công nghệ châu Âu, công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm. Tổng vốn đầu tư là 18 triệu USD. Dự kiến nhà máy sẽ hoạt động từ tháng 7-2011.


Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường