Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cà phê giảm không ngừng
05 | 10 | 2010
Sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam, nước trồng cà phê Robusta lớn nhất thế giới, sẽ đạt khoảng 20 triệu bao, không có nhiều thay đổi so với năm trước đó.

Tại thị trường New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2010 hạ 8,2 cent tương đương 4,8% xuống 1,725USD/pound và như vậy ghi nhận mức hạ sâu nhất từ ngày 24/08/2010. Giá cà phê arabica đã tăng 27% trong năm nay.

Tại thị trường London, giá cà phê arabica giao tháng 11/2010 hạ 91USD/tấn tương đương 5,3% xuống 1.634USD/tấn.

Năm nay, sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam, nước trồng cà phê Robusta lớn nhất thế giới, sẽ đạt khoảng 20 triệu bao, không có nhiều thay đổi so với năm trước đó. Như vậy thặng dư nguồn cung toàn cầu có thể đạt 2 triệu bao.

Yếu tố trên hẳn sẽ tác động tiêu cực đến giá cà phê.

Cà phê Robusta, sử dụng phần lớn trong cà phê hòa tan, được trồng chủ yếu tại châu Á và một số khu vực tại châu Phi. Cà phê Arabica được trồng chủ yếu tại châu Mỹ - Latinh và được thu mua chủ yếu bởi nhóm công ty trong đó có Starbucks. Một bao cà phê nặng 60 cân.

Tại thị trường New York, giá ca cao giao tháng 12/2010 hạ 47USD/tấn tương đương 1,7% xuống 2.736USD/tấn. Giá ca cao đã hạ 17% trong năm nay.

Tại thị trường London, giá ca cao giao tháng 12/2010 hạ 21 pound tương đương 1,1% xuống 1.847pound/tấn tương đương 2.924USD/tấn.Theo Bloomberg
Báo cáo phân tích thị trường