Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc: Ngành thủy sản tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng
14 | 01 | 2011
AGROINFO - Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, trong 5 năm qua, sản lượng thủy sản của Trung Quốc đã duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 4% với việc sản phẩm đã cải thiển rõ rệt cả về chất lượng và độ an toàn.
Năm 2010, sản lượng thủy sản của nước này dự báo đạt 53,5 triệu tấn, giá trị tương đương 180 tỷ USD và thu nhập đầu người trung bình trong ngành này đạt 1,353 USD/người, với tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng năm đạt 8,8%.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy nguồn tài chính do trung ương đầu tư cho ngành thủy sản trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11 đã tăng 700% so với kế hoạch 5 năm lần thứ 10, đạt tổng cộng 5,6 tỷ USD. Trong đó, chính phủ đặt trọng tâm vào hỗ trợ triển khai chính sách ngành, xây dựng cảng cá, bảo tồn nguồn lợi, đa ứng dụng để cải thiện chất lượng con giống và sinh kế cho ngư dân.

Bộ Nông nghiệp cũng cho rằng chính quyền tất cả các cấp đã chú ý nhiều hơn đến sinh kế của ngư dân thông qua tăng trợ cấp nhiên liệu tàu cá và phí bảo hiểm ngư nghiệp, đảm bảo các khoản phân bổ trợ cấp đến những ngư dân nghèo nhất và tái định cư cho ngư dân trên bờ.
Chính sách hỗ trợ nhiên liệu theo kế hoạch 5 năm lần thứ 11 đã giúp giảm gánh nặng tài chính cho ngư dân, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.

Trong quá trình phát triển, ngành thủy sản Trung Quốc đã ngày càng chú ý tới chất lượng và lợi ích của bảo tồn và sử dụng bềnh vững nguồn lợi thủy sản.

Chính phủ Trung Quốc nhân mạnh rằng những phương thức nuôi trồng tốt đã được áp dụng rộng rãi. Hơn 10 triệu hồ, ao nuôi cá đã được chuyển đổi phương thức nuôi trồng, 17 trung tâm giống thủy sản, 312 nông trại giống và 1771 nông trại/khu vực chuẩn nuôi trồng được thành lập, có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng nuôi trồng thâm canh và tăng chỉ số nuôi trồng/đánh bắt từ 66/34 lên 71/29.

Khu vực đánh bắt nội địa duy trì ổn định và tổ chức tốt nhờ cơ cấu tàu cá được cải thiện theo hướng tăng cường các tàu cá đánh bắt xa bờ. Nhờ đó, tỷ trọng sản lượng đánh bắt xa bờ đã tăng từ 46 lên 58%.

Công suất chế biến thủy sản tăng hơn 30% và các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm chế biến được áp dụng theo từng bước. Các cơ sở nuôi cá cảnh cũng phát triển mạnh mẽ, trở thành một điểm nhất mới trong tăng trưởng thu nhập ngư nghiệp và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Theo Bộ nông nghiệp nước này, trong 5 năm liên tục, tỷ lệ đạt của các sản phẩm thủy sản trong các thử nghiệm tại nơi sản xuất chiếm hơn 96% với  chất lượng và độ an toàn ngày càng được cải thiện.

Luật thực quyền 2007 xác định quyền cụ thể của hoạt động nuôi trồng và đánh bắt cá. Theo luật này, Bộ Nông nghiệp ban hành và triển khai các phương thức Cấp phép và Đăng ký nuôi trồng thủy sản tại các vùng nước sâu và nông, tổ chức kế hoạch thủy sản tại các vùng nước nông, sâu, cũng như thực hiện việc cấp phép, triển khai thực thi luật về chất lượng và tính an toàn của các sản phẩm thủy sản.

Hệ thống thống kê thủy sản cũng được cải tổ. Một mạng lưới thu thập thông tin cơ bản về thủy sản đã được đặt tại các địa điểm cụ thể, hệ thống thực thi bắt buộc các chính sách thủy sản và hệ thống thông tin quốc gia về an toàn thủy sản biển đã được thành lập và sử dụng rộng rãi.


Kim Dung/Theo FIS
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ