Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng trưởng xuất khẩu thủy sản Trung Quốc chậm lại
01 | 02 | 2018
Tăng trưởng xuất khẩu thủy sản Trung Quốc chậm lại

Theo dữ liệu các nhà chức trách ngành thủy sản Trung Quốc công bố, tăng trưởng xuất khẩu thủy sản của nước này đang chậm lại. Dữ liệu mới nhất của Trung Quốc tính trong 11 tháng đầu năm 2017, so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 11 tháng đầu năm 2017, giá trị xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc đạt 18,9 tỷ USD, chỉ tăng 1,33% so với cùng kỳ năm 2016, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc. Giá trị xuất khẩu thủy sản Trung Quốc năm 2016 tăng 1,99% so với năm 2015 và lượng tăng 4,3% trong cùng kỳ so sánh.

Thủy sản đứng đầu nhóm nông sản và thực phẩm xuất khẩu của Trung Quốc về giá trị. Thức ăn chăn nuôi từ nguyên liệu thủy sản là phân khúc xuất khẩu thủy sản tăng trưởng nhanh nhất của Trung Quốc, với mức tăng 59% nhưng chỉ chiếm giá trị 480.000 USD. Cá sống, ướp lạnh và đông lạnh chiếm 50% lượng xuất khẩu và 34% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc.

Theo Seafood Source (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường