Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng cá tra toàn cầu dự báo đạt 3 triệu tấn trong năm 2018
30 | 01 | 2018
Theo dữ liệu tại Hội nghị Thị trường Thủy sản Toàn cầu (GSMC), sản xuất cá tra thế giới dự báo sẽ tăng 20% trong năm 2018 so với năm 2016, chủ yếu do sản xuất tăng tại Việt Nam và Bangladesh.

Theo dữ liệu nguồn từ FAO và Global Aquaculture Alliance (GAA), sản lượng cá tra toàn cầu ước đạt 2,498 triệu tấn năm 2016 và 2,771 triệu tấn năm 2017. Trong năm 2018, sản lượng cá tra toàn cầu dự báo tăng lên mức 2,977 triệu tấn, cũng theo dữ liệu FAO và GAA.

Về phía Việt Nam, nước sản xuất cá tra lớn nhất thế giới, sản lượng cá tra ước đạt 1,172 triệu tấn trong năm 2016 và 1,237 triệu tấn năm 2017, dự báo tăng lên mức 1,301 triệu tấn năm 2018.

Tuy nhiên, nhập khẩu cá tra của Mỹ giảm trong năm 2016 và giảm mạnh hơn nữa trong năm 2017, khi dữ liệu tính đến tháng 10/2017 chỉ đạt 263.000 tấn, so với mức 384.000 tấn trong cùng kỳ năm 2016. Dù vậy, nhu cầu đang tăng tại Trung Quốc là dấu hiệu tích cực.

Theo Undercurrent News (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường