Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản xuất tôm sú Ấn Độ tăng trở lại
30 | 01 | 2018
Sản xuất tôm sú tại Ấn Độ tăng lên, nhưng có thể sẽ không trở lại vị thế áp đảo trên thị trường, trừ khi sản xuất tôm thẻ có diễn biến thất bại bất thường, theo thông tin từ diễn đàn thảo luận về tôm tại Hội nghị Thị trường Thủy sản Toàn cầu.

Sản xuất tôm sú có vẻ diễn biến thuận lợi hơn sản xuất tôm thẻ do không bị tác động bởi dịch bệnh tôm chết sớm. Năm 2011-12, Ấn Đố ản xuất 135.466 tấn tôm sú, giảm xuống còn 73.156 tấn năm 2014-15, với bang sản xuất tôm sú chính là Andrah Pradesh cũng đang chuyển sang sản xuất tôm thẻ.\

Tuy nhiên, Karnataka, một bang tại tây nam Ấn Độ, đang tăng sản xuất tôm sú, với tổng sản lượng đạt 81.452 tấn trong năm 2015-16, theo dữ liệu từ Cơ quan Phát triển Thủy sản Ấn Độ (MPEDA).

Sản xuất tôm thẻ trong cùng năm đạt 406.018 tấn, cũng theo dữ liệu MPEDA. Trong năm 2018 – 2019, phiên thảo luận ngành tôm ước tính tổng sản lượng tôm sú và tôm thẻ Ấn Độ lên tới 757.000 tấn.

Theo Undercurrent News (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường