Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tuần này, giá tôm sú được một số công ty Nhật niêm yết đã quay đầu giảm nhẹ
06 | 11 | 2009
Cụ thể, tôm sú HLSO Việt Nam cỡ 16/20 giảm 0,24 USD/1,8kg, xuống còn 20,43 USD/1,8kg; cỡ 21/25 giảm 0,55 USD/1,8kg; cỡ 26/30 cũng giảm 0,21 USD/1,8kg. Tôm sú HLSO Ôxtrâylia hầu hết các cỡ cũng giảm giá từ 0,1 – 0,5 USD/1,5kg tuỳ loại. Tôm thịt Trung Quốc, tôm sú vỏ Ấn Độ các cỡ ghi nhận mức giảm tương tự. Sở dĩ giá niêm yết của các công ty tại Nhật tăng trong 2 tuần trước là do đồng Yên đang lên giá mạnh so với đồng USD, các nhà xuất khẩu chủ động tăng giá chào bán tôm tại thị trường này, bụôc các công ty phải tăng giá bán lẻ.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường