Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chuẩn hóa hợp đồng nuôi cá tra
06 | 11 | 2009
Ông Dương Nghĩa Quốc, phó giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp, cho biết đơn vị này đang phối hợp với Hiệp hội thủy sản tỉnh sửa đổi các hợp đồng nuôi cá tra, ba sa.

Dự kiến sẽ có sáu  mẫu hợp đồng liên quan đến nghề nuôi cá tra, ba sa như hợp đồng bao tiêu, hợp đồng mua bán, hợp đồng nuôi gia công... Ông Quốc giải thích phải chuẩn hóa hợp đồng vì trước kia các hợp đồng dạng này chủ yếu là các doanh nghiệp chế biến soạn ra nên có nhiều bất lợi đối với người nuôi.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường