Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiêu dùng thủy sản trên đầu người tại Mỹ tăng trở lại trong năm 2017
30 | 01 | 2018
Theo dữ liệu từ đại diện American Seafoods Group, tiêu dùng thủy sản trên đầu người tại Mỹ ước tăng trở lại trong năm 2017 so với năm 2016. Năm 2017, tiêu dùng thủy sản đầu người tại Mỹ ước đạt 15,5 pounds (7,03kg), tăng so với mức 14,9 pounds (6,758kg) năm 2016 và tương đương với mức tiêu dùng năm 2015.

Theo dữ liệu của ông Ron Rogness, phó chủ tịch tập đoàn trên, tăng tiêu dùng cá hồi, tôm, và cá tuyết đã bù đắp được suy giảm tiêu dùng cá tra, cá Pollock và cá rô phi.

“Nếu bạn loại biến động tiêu dùng cá hồi ra khỏi công thức tính toán, thì thực chất, tiêu dùng thủy sản trên đầu người tại Mỹ duy trì tăng tương đối ổn định trong 3 năm qua”, ông Rogness phát biểu.

Năm 2016, chi tiêu cho thủy sản tại tại Mỹ đạt 93,1 tỷ USD, giảm từ mức 95,8 tỷ USD trong năm 2015. Tuy nhiên, ông Rogness cho rằng “chi tiêu thủy sản tại Mỹ năm 2017 tăng trở lại”. Doanh thu thủy sản tại khu vực bán lẻ và dịch vụ ẩm thực tại Mỹ năm 2016 đạt 44,8 tỷ USD, giảm từ mức 46,2 tỷ USD năm 2015.

Theo Undercurrent News (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường