Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Goldman Sachs giảm dự đoán về giá ngô và đậu tương
24 | 05 | 2011
Goldman Sachs vừa thực hiện một vài điều chỉnh mạnh dự đoán giá hàng hóa do các thị trường đều đang ổn định trở lại sau môt thời gian biến động mạnh. Với lần điều chỉnh này, Goldman Sachs giảm dự đoán đối với giá ngô, đậu tương và giá gia súc sống
Với dự đoán về giá hàng hóa nông nghiệp, Goldman Sachs sử dụng cách tiếp cận “chờ đợi và xem xét có chiến thuật” với diễn biến tình hình thời tiết.

Giá đậu tương giao dịch trên thị trường giao dịch hàng hóa Chicago giảm xuống mức 14 USD/giạ cho dự đoán 3 tháng, từ mức giá 15 USD/giạ trước đó và 14,75 USD/giạ cho dự đoán giá 6 và 12 tháng. Goldman cũng giảm dự đoán 3 tháng cho giá ngô CBOT xuống mức 8 USD/giạ và giá gia súc sống xuống mức 0,95 USD/pound, từ mức 1,15 USD/pound trước đó.

Kim Dung
Theo Andrea Hotter, Dow Jones Newswires


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ