Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tin vắn thị trường cao su
13 | 06 | 2011
Nhập khẩu cao su tự nhiên tháng 5 của Trung Quốc tăng. Trong khi đó, sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia tháng 4 tăng 18%

Nhập khẩu cao su tự nhiên tháng 5 của Trung Quốc tăng

Kim ngạch nhập khẩu cao su tự nhiên của Trung Quốc tăng trong tháng 5; trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu cao su tổng hợp giảm. Theo cơ quan Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu cao su tổng hợp của nước này đạt 122 ngàn tấn trong tháng 5, nâng mức tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm lên 625 ngàn tấn, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Kim ngạch nhập khẩu cao su tự nhiên đạt 120 ngàn tấn trong tháng 5, đẩy tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm lên mức 770 ngàn tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo European Rubber Journal

Sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia tháng 4 tăng 18%

Sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 4 đạt 62.363 tấn, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, so với tháng 3, sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia giảm 625 tấn, tương đương 0,9%. Những nông dân trồng cao su quy mô nhỏ chiếm 95,7% tổng sản lượng, trong khi tỷ trọng của khu vực nhà nước chỉ chiếm 4,3%.

Kim ngạch xuất khẩu cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 4 đạt 99.112 tấn, giảm 10,7% so với tháng 3, nhưng tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2010.

Kim ngạch nhập khẩu cao su tự nhiên của nước này trong tháng 4 đạt 46.179 tấn, giảm 21,5% so với tháng 3, và giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Tiêu dùng cao su tự nhiên nội địa của Malaysia trong tháng 4 đạt 32.184 tấn, giảm 11,4% so với tháng 3 và giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Giá mủ cao su trung bình tháng tiếp tục tăng cao. Giá mủ cao su đã tăng 38,1% trong năm vừa qua và giá SMR 20 tăng 42,5%.

Kim Dung AGROINFO

Theo Business Times


Báo cáo phân tích thị trường