Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam đã xuất 3,39 triệu tấn gạo
13 | 06 | 2011
Riêng từ trong thời gian từ 1-9/6, Việt Nam đã xuất khẩu 121.659 tấn gạo .

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), từ đầu năm tới ngày 9/6, Việt Nam đã xuất khẩu 3,39 triệu tấn gạo.

Thông báo trên website hôm nay, VFA cho biết đã xuất khẩu 121.659 tấn gạo trong thời gian từ 1-9/6.

Ngày 8/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam có thể xuất khoảng 7,4 triệu tấn gạo trong năm 2011.

Năm ngoái, Việt Nam xuất được 6,75 triệu tấn.

Theo GafinBáo cáo phân tích thị trường