Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hai phương pháp xác định giá sàn xuất khẩu gạo
24 | 06 | 2011
Đó là phương pháp dựa vào chi phí của doanh nghiệp và phương pháp khấu trừ áp dụng từng loại gạo cụ thể.

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn xác định giá sàn gạo xuất khẩu để thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo ký kết hợp đồng xuất khẩu.

Có hai phương pháp tính giá sàn là phương pháp dựa vào chi phí của doanh nghiệp và phương pháp khấu trừ áp dụng từng loại gạo cụ thể.

Trong phương pháp tính chi phí, giá sàn xuất khẩu bằng giá vốn gạo cộng với lợi nhuận dự kiến của doanh nghiệp và các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Còn ở phương pháp khấu trừ, giá sàn được tính bằng cách lấy giá gạo bình quân trên thị trường thế giới trừ đi tổng chi phí thực hiện đưa sản phẩm từ cảng xuất khẩu đến cảng nhập khẩu.

Theo Trần Mạnh

Tuổi trẻ


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256




Chọn báo cáo
Huỷ