Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất siêu 180 triệu USD từ rau quả
28 | 06 | 2011
Xuất khẩu nhóm mặt hàng này tăng 32,5% trong 6 tháng đầu năm, trong khi nhập khẩu giảm gần 6%.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhập khẩu rau quả vào nước ta 6 tháng đầu năm nay đạt 122 triệu USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 6, nhập khẩu rau quả đạt 25 triệu USD, tăng 2 triệu USD so với tháng 5.

Xuất khẩu rau quả trong nửa đầu năm đạt 302 triệu USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó riêng tháng 6 xuất đi 50 triệu USD, tăng 3 triệu USD so với tháng trước.

Như vậy trong 6 tháng đầu năm, nước ta đã xuất siêu 180 triệu USD từ rau quả.

Theo TCTKBáo cáo phân tích thị trường