Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ấn Độ: Giá hạt tiêu tăng
13 | 07 | 2011
Giá hạt tiêu giao dịch trong phiên ngày 12/7 tại Ấn Độ tăng bất chấp các nhà đầu tư giảm nắm giữ ròng khi các nhà xuất khẩu bắt đầu hoạt động đầu cơ hàng cho hợp đồng giao tháng 7 và 8.

Hợp đồng giao tháng 7

Giá hạt tiêu giao tháng 7 trên NCDEX tăng 145 Rs/quintal, lên mức 26.899 Rs/quintal.

Hợp đồng giao tháng 8 và 9 cũng tăng lần lượt 222 Rs và 202 Rs, lên mức 27.389 Rs/quintal và 27.810 Rs/quintal.

Hợp đồng giao ngay

Giá hạt tiêu giao ngay tăng 100 Rs/quintal, lên mức 26.400 Rs/quintal cho loại chưa chọn và 27.400 Rs/quintal cho hạt tiêu loại 1.

Tương đương giá hạt tiêu Ấn Độ trên thị trường thế giới hiện đạt 6.400 USD/tân (giá c&f).

Kim Dung AGROINFO

Theo The Hindu Business Line


Báo cáo phân tích thị trường