Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cần 12.000 tỉ đồng mua điều thô
02 | 08 | 2011
329.300 tấn điều thô nguyên liệu sẽ được nhập để phục vụ chế biến xuất khẩu cho những tháng cuối năm.

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết sản lượng điều trong nước năm nay khoảng 330.000 tấn. Hiện các doanh nghiệp đã thu mua được 300.000 tấn để tạm trữ. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã nhập khẩu 120.732 tấn điều thô để chế biến xuất khẩu

Vinacas kiến nghị ngành ngân hàng hỗ trợ vốn vay để các doanh nghiệp tiếp tục thu mua 30.000 tấn điều thô đang còn tồn trong dân, tương ứng 1.045 tỉ đồng và 11.476 tỉ đồng để nhập khẩu 329.300 tấn điều thô nguyên liệu để phục vụ chế biến xuất khẩu cho những tháng cuối năm.

Theo NLĐBáo cáo phân tích thị trường