Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường, cà phê & cacao thế giới sáng 9/8
09 | 08 | 2011
Bảng giá đường, cà phê & cacao thế giới sáng 9/8

Sản phẩm

ĐVT

 Giá

+/-

 +/-(%)

Cuối 2010

So theo năm (%)

Đường ICE

US cent/lb

 27,47

-0,32

-1,15

 -14,48

 27,47

 Cà phê ICE

US cent/lb

 241,05

 1,30

+0,54

-0,31

 241,05

 Cacao ICE

USD/tấn

 2989,00

48,00

+1,63

-2,06

 2989,00

Đường  Liffe

USD/tấn

730,10

10,30

+1,43

-6,10

730,10

 Cà phê Liffe

USD/tấn

2096,00

20,00

+0,96

-0,05

2096,00

Cacao Liffe

GBP/tấn

 1881,00

17,00

+0,91

-7,29

 1881,00

 Chỉ số CRB

 

326,70

-1,27

-0,39

-1,83

326,70

 Dầu thô

 

 86,80

 0,17

+0,20

-5,01

 86,80

 Euro/dlr

 

 1,43

 0,02

+1,27

 6,79

 1,43

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường