Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá bán lẻ thịt tại An Giang ngày 08/08/2011
09 | 08 | 2011
Bảng giá bán lẻ thịt tại An Giang ngày 08/08/2011
Mặt Hàng
ĐVT
Giá
Thịt lợn
đ/kg
90.000
Thịt lợn mông sấn
đ/kg
85.000
Thịt bò thăn
160.000
Gà CN làm sẵn
70.000
Gà ta còn sống
85.000(-5.000)
Lợn hơi
56.000(+3.000)

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường