Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su vật chất châu Á ngày 9/08/2011
10 | 08 | 2011
Giá cao su vật chất châu Á giảm trong ngày 9/08/2011

Giá cao su physical châu Á giảm trong ngày 9/08/2011 do giá kỳ hạn giảm mạnh tại Tokyo, các thị trường tài chính và một số thị trường hàng hoá giảm, nguồn cung cao su gia tăng. Đơn vị tính USD/tấn.

 

Xuất xứ

Sản phẩm

Giá

Indonesia

SIR20

4.530 , CIF CMP

Malaysia

SMR20 Composite

4.550, CIF CMP

 

SMR20

4.550-4,570, CIF CMP

 

Off Grade NR

4.100, CIF CMP

 

Mủ cao su tự nhiên đóng thùng

2.940, CIF, CMP

Thailand

RSS3

4.600-4.680, CIF CMP

 

STR20

4.550-4.570, CIF CMP

 

SCRG

.4.070-4.120, CIF CMP

 

STR5L

4.600, CIF CMP

 

Mủ cao su tự nhiên đóng thùng

2.870-2.940 ,CIF CMP

 

RSS3

4.600-4.620, CIF CMP

 

STR20 Composite

4.550-4.570, CIF CMP

Vietnam

SVR3L (state-owned)

4.730, CIF CMP

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường