Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á ngày 18/8
18 | 08 | 2011
Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 18/8 ít thay đổi

Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 18/8 ít thay đổi, ở mức tương đối ổ định, với cân bằng cung – cầu trên thị trường.

Giá cao su vật chất ngày 18/8 so với 17/8

Chủng loại

Giá

Thay đổi

Thai RSS3 (giao tháng 9)

$4,65/kg

0

Thai STR20 (giao tháng 9)

$4,65/kg

-$0,02

Malaysia SIR20 (giao tháng 9)

$4,65/kg

-$0,05

Indonesia SIR 20 (giao tháng 9)

$2,06/lb

0

Thai USS3

130 baht/kg

+ 2 Bath

Thai 60% latex (vành ống giao tháng 9)

2.900 USD/tấn

-$50

Thai 60% khối lượng lớn giao tháng 9

2.800 USD/tấn

-$50

 

Lưu ý: Giá yết ở trên là giá cung cấp, thu thập bởi những nhà giao dịch tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là giá niêm yết chính thức bởi các cơ quan nhà nước tại các quốc gia này.

Kim Dung AGROINFO

Nguồn: ReutersBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ