Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su giảm do kinh tế suy yếu
19 | 08 | 2011
iá cao su giảm mạnh sáng nay, 19/8, theo xu hướng giảm chung trên toàn bộ các thị trường hàng hóa

Giá cao su giảm mạnh sáng nay, 19/8, theo xu hướng giảm chung trên toàn bộ các thị trường hàng hóa, bởi hoạt động bán tháo do lo ngại về hệ thống tài chính toàn cầu và nhất là kinh tế Mỹ.

Giá cao su thiên nhiên

Grade

Price

 Change

Tokyo, tháng 1/2012

353,3 Yen/kg

-8.9

Thượng Hải

33.745 NDT/tấn

-300

 Thai RSS3 (T9/11)

 4,65 USD/kg

0

 Thai STR20 (T9/11)

4,65 USD/kg

0

 Malaysia SMR20 (T9/11)

4,60 USD/kg

-0,05

 Indonesia SIR20 (T9/11)

 2,00 USD/lb

-0,06

 Thai USS3

129 baht/kg

 -1 baht

 Thai 60-percent latex (drum/ T9/11)

2.900 USD/tấn

0

 Thai 60-percent latex (bulk/ T9/11)

2.800 USD/tấn

0

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường