Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mexico tăng cường sản xuất cá da trơn
23 | 08 | 2011
Theo Uỷ ban quốc gia về Nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản Mexico (Conapesca), sản lượng cá da trơn của nước này đã tăng 26% trong vòng 6 năm qua, từ mức 2.503 tấn năm 2006 lên 3.384 tấn trong năm 2010.

Theo Conapesca, nước này tăng cường sản xuất các da trơn theo phương thức tăng trưởng bền vững nhằm tăng duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 250 gram cá da trơn cung cấp 85% lượng protein cần thiết cho trẻ nhỏ và 65% protein cho trẻ thành niên. Hơn nữa, loại cá này rất giàu omega 3.

Năm 2010, tổng sản lượng cá da trơn của nước này đạt 5.466 tấn, trong đó 3.384 tấn là cá da trơn được nuôi, số còn lại được đánh bắt. Sản lượng cá da trơn năm 2010 của Mexico tăng 5% so với năm 2009.

Kim Dung AGROINFO

Theo fis.com


Báo cáo phân tích thị trường