Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá gạo Thái có thể tăng 20% trong tháng tới
05 | 09 | 2011
Chính phủ Thái có khả năng sẽ chào giá cao hơn nhằm khuyến khích các nhà bán lẻ tăng dự trữ gạo.

Theo Ch tch Hip hi các nhà máy đóng gói go Thái Lan, ông Somkiat Makcayathorn cho biết giá go trng d kiến s tăng t 15-20%, hoc 20-30 baht/bao.

Hin ti, giá go trng được bán vi giá 120-130 baht/bao (loi 5kg).

Chính ph Thái có kh năng s chào giá cao hơn nhằm khuyến khích các nhà bán l tăng d tr gạo, ít nht cho đến khi Chính ph bt đu thc hin mua go. Trong lúc đó, các nhà xut khu vn đang phi đi mt vi khó khăn khi giá go tăng.

Ông Korbsook Iamsuri, Ch tch Hip hi các nhà xut khu go Thái Lan, cnh báo giá xut khu go Thái Lan có th tăng lên 850 USD/tn do chi phí sn xut tăng.

Hip hi xut khu go Thái Lan ước tính xut khu go Thái Lan năm nay có th đt 10-11 triu tn, trong đó có 8 triu tn đã xut khu trong 8 tháng đu năm nay.

Theo GafinBáo cáo phân tích thị trường