Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập thêm hàng chục nghìn tấn thóc, gạo dự trữ quốc gia
15 | 09 | 2011
Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 8, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng nhập 8.449 tấn gạo; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã nhập kho hoàn thành 8.000 tấn gạo...

Tiếp tục triển khai mua thóc theo phương thức mua trực tiếp, tăng nguồn lực dự trữ nhà nước tại đơn vị là 22.000 tấn gạo đông xuân Nam Bộ 15% tấm và 12.000 tấn thóc vụ đông xuân năm 2011; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nam Tây Nguyên nhập hoàn thành 3.000 tấn gạo, nâng tổng số lượng gạo nhập năm 2011 lên 7.000 tấn, thóc 1.000 tấn.

Cũng trong thời gian qua, Cục Dự trữ đã xuất kho 1.300 tấn gạo đông xuân năm 2011 hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói cho dân khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 2.

Theo Lao độngBáo cáo phân tích thị trường