Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thái Lan: Bộ sẽ can thiệp nếu giá gạo đóng túi cao
09 | 01 | 2012
Vụ nội thương của Bộ Thương mại Thái Lan đã sẵn sàng bán gạo đóng túi cờ xanh rẻ hơn giá thị trường nếu giá gạo đóng túi tăng tiếp.

Các báo cáo đã chỉ ra rằng các nhà sản xuất gạo đóng túi đang có kế hoạch tăng giá của họ lên 5 đến 10% do chi phí gạo cao hơn.

Watcharee Wimuktayon tổng giám đốc vụ nội thương đã đảm bảo vụ của bà sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ giá và sẽ cho phép một mức tăng giá chút ít.

Tuy nhiên nếu giá giá tăng quá cao ảnh hưởng tới người tiêu dùng thì vụ sẽ bán gạo đóng túi cờ xanh rẻ hơn giá thị trường để can thiệp và làm giảm giá.

Bà đã khẳng định vụ sẽ cân đối bán gạo đóng túi cờ xanh phù hợp để đảm bảo các nhà sản xuất gạo đóng túi không bị thiệt hại.Theo VINANET
Báo cáo phân tích thị trường