Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lượng cầu về điều loại W180 và W210 đang tăng mạnh
21 | 08 | 2012
Nhu cầu về điều trong lễ hội Ramanda năm nay hướng tới những chủng loại điều chất lượng cao.

Ở Ấn Độ, những nhà bán buôn hiện đang cố gắng tích lũy toàn bộ nguồn hàng của họ cho lễ Diwali như loại W180, W210, và W240, khiến những chủng loại xa xỉ này luôn trong tình trạng cháy hàng.

Hiên nay, những doanh nghiệp bán lẻ các mặt hàng điều chất lượng cao trên đang dần chuyển đổi từ mô hình kinh doanh hộ gia đình cỡ nhỏ trở thành các liên hiệp công ty bán lẻ.
 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường